Služby.

Národné príručky

Máte záujem podať žiadosť o verejnú súťaž v zahraničí, ale váhate . Odrádza vás nedostatok informácii o konkrétnych prvkoch, postupoch verejného obstarávania a verejných zákaziek v cudzine?

Tenderio vám pomôže poskytnutím presných pokynov a informácii, ktoré by ste mohli potrebovať na súťažiach v nasledujúcich krajinách: Slovensko, Česká republika, Veľká Británia, Írsko, Grécko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko a Španielsko.
Každá národná príručka obsahuje cenné informácie týkajúce sa:

  • Právneho Rámca
  • Ukazovateľov a štatistík verejného obstarávania
  • Štruktúry a obsahu ponúk
  • Postupov (informácie, postupy predkladania ponúk, nástroje)
  • Rád ako sa vyhnúť bežným chybám
Stiahnite si sprievodcu prvkami špecifickými pre jednotlivé krajiny v oblasti verejného obstarávania:

Použitie akýchkoľvek vedomostí, informácií alebo údajov obsiahnutých v tomto dokumente je na vlastné riziko. Ani Tenderio ani žiaden z jeho členov, ich zamestnanci alebo zástupcovia neprijmú zodpovednosť, alebo z nedbanlivosti alebo inak, za akúkoľvek stratu, škodu alebo náklady, ktoré akákoľvek osoba utrpela v dôsledku používania akýmkoľvek spôsobom alebo formu akýchkoľvek vedomostí, informácií alebo údajov obsiahnutých v tomto dokumente alebo kvôli nejakej nepresnosti, opomenutiu alebo chybám v nich obsiahnutých.

Európska komisia nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za používanie takýchto vedomostí, informácií alebo údajov alebo ich následkov.

Definições de Cookies

A NOME DA EMPRESA pode utilizar cookies para memorizar os seus dados de início de sessão, recolher estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e para realizar ações de marketing com base nos seus interesses.

Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.
Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.
Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.

Cookies Necessários Permitem personalizar as ofertas comerciais que lhe são apresentadas, direcionando-as para os seus interesses. Podem ser cookies próprios ou de terceiros. Alertamos que, mesmo não aceitando estes cookies, irá receber ofertas comerciais, mas sem corresponderem às suas preferências.

Cookies Funcionais Oferecem uma experiência mais personalizada e completa, permitem guardar preferências, mostrar-lhe conteúdos relevantes para o seu gosto e enviar-lhe os alertas que tenha solicitado.

Cookies Publicitários Permitem-lhe estar em contacto com a sua rede social, partilhar conteúdos, enviar e divulgar comentários.