Teenused.

Juhendmaterjal

Millised on konkreetse riigi avalike hangete ja lepingute spetsiifilised elemendid ja protseduurid?

Oleme välja töötanud praktilise juhendmaterjali järgmiste sihtriikide kohta: Slovakkia, Tšehhi, Suurbritannia, Iirimaa, Kreeka, Eesti, Leedu, Läti, Portugal ja Hispaania.
Iga riigi hankekeskkonda tutvustav praktiline infopakett sisaldab järgmisi teemasid:

  • Õigusraamistik
  • Avalike hangete indikaatorid ja statistika
  • Hangete struktuur ja sisu
  • Protseduurid (informatsiooniallikad, osalemise protsess, vahendid)
  • Nõuanded ja levinumad vead
Lae alla riigipõhised infopaketid:

Väljaandes sisalduvate andmete ja teabe kasutamine on kasutaja enda vastutus. Tenderio konsortsium, selle liikmed ja töötajad, mingil juhul ei ole kohustatud, ei vastuta ega kata mis tahes kahjusid, mis on põhjustatud käesolevas dokumendis sisalduvate andmete ja teabe kasutamisest, või dokumendis sisalduvatest ebatäpsustest, vigadest või puudustest.

Euroopa Komisjon ei vastuta käesoleva dokumendis sisalduvate andmete ja teabe eest, ning selle tagajärgedest. See dokument ei esinda Euroopa Liidu arvamust ja Euroopa Liit ei vastuta selle kasutamise eest.

Definições de Cookies

A NOME DA EMPRESA pode utilizar cookies para memorizar os seus dados de início de sessão, recolher estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e para realizar ações de marketing com base nos seus interesses.

Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.
Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.
Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.

Cookies Necessários Permitem personalizar as ofertas comerciais que lhe são apresentadas, direcionando-as para os seus interesses. Podem ser cookies próprios ou de terceiros. Alertamos que, mesmo não aceitando estes cookies, irá receber ofertas comerciais, mas sem corresponderem às suas preferências.

Cookies Funcionais Oferecem uma experiência mais personalizada e completa, permitem guardar preferências, mostrar-lhe conteúdos relevantes para o seu gosto e enviar-lhe os alertas que tenha solicitado.

Cookies Publicitários Permitem-lhe estar em contacto com a sua rede social, partilhar conteúdos, enviar e divulgar comentários.