Teenused.

Juhendmaterjal

Millised on konkreetse riigi avalike hangete ja lepingute spetsiifilised elemendid ja protseduurid?

Oleme välja töötanud praktilise juhendmaterjali järgmiste sihtriikide kohta: Slovakkia, Tšehhi, Suurbritannia, Iirimaa, Kreeka, Eesti, Leedu, Läti, Portugal ja Hispaania.
Iga riigi hankekeskkonda tutvustav praktiline infopakett sisaldab järgmisi teemasid:

  • Õigusraamistik
  • Avalike hangete indikaatorid ja statistika
  • Hangete struktuur ja sisu
  • Protseduurid (informatsiooniallikad, osalemise protsess, vahendid)
  • Nõuanded ja levinumad vead
Lae alla riigipõhised infopaketid:

Väljaandes sisalduvate andmete ja teabe kasutamine on kasutaja enda vastutus. Tenderio konsortsium, selle liikmed ja töötajad, mingil juhul ei ole kohustatud, ei vastuta ega kata mis tahes kahjusid, mis on põhjustatud käesolevas dokumendis sisalduvate andmete ja teabe kasutamisest, või dokumendis sisalduvatest ebatäpsustest, vigadest või puudustest.

Euroopa Komisjon ei vastuta käesoleva dokumendis sisalduvate andmete ja teabe eest, ning selle tagajärgedest. See dokument ei esinda Euroopa Liidu arvamust ja Euroopa Liit ei vastuta selle kasutamise eest.