Usluge

Pristupprivatnim

Zahvaljujući strateškoj suradnji s Deallink-om svi korisnici Tenderija mogu sudjelovati i na privatnim natječajima u odabranim zemljama. Ako ste zainteresirani za ovu priliku, kontaktirajte nas na info@tenderio.com.

Zainteresirani za korištenje ovih usluga?