Služby

Benchmarkingslužba

Chcete zvýšit šanci na úspěch při přípravě cenové nabídky?

Pomocí této služby můžete porovnat svou firmu s firmou, která úspěšně uzavřela smlouvu, ve vašem odvětví. Poskytneme Vám přehled a osvědčený postup jak zlepšit svou šanci na předložení úspěšné nabídky. Zároveň získáte možnost identifikovat příležitosti na trhu. Tyto cenné informace použijete na rozvoj příležitostí, kde máte prostřednictvím úspěšné nabídky potenciál dalšího růstu.

Uvádíme příklady otázek, na které Vám odpovíme na základě námi vypracované databáze vítězných tendrů:
  • 1. Které společnosti jsou v daném segmentu úspěšné? (Common Procurement Vocabulary -CPV)
  • 2. Odkud pocházejí? (Země)
  • 3. Existuje obvykle mnoho nabídek v mém segmentu? (Předchozí tendry)
  • 4. Je v mém segmentu mnoho konkurence? (Počet obdržených nabídek)
  • 5. Jaké jsou běžné hodnotící kritéria? (Nejnižší cena / kvalita)
  • 6. Kdo zveřejňuje nabídky s vyšší mírou úspěšnosti? (Typ instituce)
  • 7. Kdo se uchází o výběrové řízení v rámci mé "cenové kategorie"? (Velikost smlouvy)
For more information, please contact us using info@tenderio.com.

Máte zájem?

Kontaktujte nás prostřednictvím "helpdesku" - rádi Vám odpovíme.
Kontaktujte nás
Kontaktujte nás