Služby

PŘÍSTUP k soukromým nabídkám

Interested in applying for a bid abroad but are hesitating or discouraged because you are not informed about the specific elements and procedures on public procurement and public contracts in foreign countries?

Tenderio Vám pomůže poskytnutím přesných pokynů a informací, které byste mohli potřebovat na soutěžích v následujících zemích: Slovensko, Česká republika, Velká Británie, Irsko, Řecko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko a Španělsko.
Každá národní příručka obsahuje cenné informace týkající se:

  • Právního rámce
  • Ukazovatelů a statistik veřejného obstarávání
  • Struktury a obsahu nabídek
  • Postupů (informace, postupy předkládání nabídek, nástroje)
  • Rad jak se vyhnout běžným chybám
Stáhněte si příručku o prvcích specifických pro jednotlivé země týkající se veřejných zakázek:

Použití jakýchkoli znalostí, informací nebo údajů obsažených v tomto dokumentu nese výhradní riziko uživatele. Ani Tenderio Consortium ani žádný z jeho členů, jejich důstojníci, zaměstnanci nebo agenti nepřijmou odpovědnost nebo odpovědnost z nedbalosti nebo jinak za jakoukoli ztrátu, škodu nebo náklady, které jakákoli osoba utrpěla v důsledku užívání jakýmkoli způsobem nebo formulářem jakékoli znalosti, informace nebo údaje obsažené v tomto dokumentu nebo z důvodu jakékoliv nepřesnosti, opomenutí nebo chyby obsažené v tomto dokumentu.

Evropská komise není žádným způsobem zodpovědná za odpovědnost za používání takových znalostí, informací nebo údajů nebo jejich důsledků. Tento dokument nepředstavuje stanovisko Evropské unie a Evropská unie není odpovědná za žádnou které by z něj mohly být použity.