Usluge

Usporedneanalize

Povećajte šanse za uspjeh prilikom licitiranja!

Pomoću ove usluge možete usporediti svoje poslovanje s tvrtkama kojima su uspješno dodijeljeni ugovori, u segmentu ili u sektoru koji se odnosi na Vašu stručnost. Ovo će Vam dati uvid u najbolje prakse i na to kako možete poboljšati Vaše šanse za slanje ponuda koje će u konačnici rezultirati uspjehom. Nadalje, imat ćete priliku koristiti ovu uslugu kako biste identificirali mogućnosti nišama na tržištu. Takve vrijedne informacije mogu se koristiti za razvoj mogućnosti na često zanemarenim tržišnim segmentima, gdje je potencijal za rast za Vas, kroz uspješnu ponudu, najveći.

Primjeri pitanja na koja Vam možemo odgovoriti na temelju opsežne baze podataka koje imamo o licitatorima koju su bili uspješni u natječajima:
  • 1. Koje su tvrtke uspješne u određenom segmentu? (Zajednički rječnik javne nabave - CPV)
  • 2. Odakle potiču istoimene tvrtke? (zemlja)
  • 3. Postoje li su ponude obično brojne u mom segmentu? (Prethodne ponude)
  • 4. Postoji li puno konkurencije u mom segmentu? (Broj ponuda)
  • 5. Koji su uobičajeni kriteriji procjene? (Najniža cijena / važnost ugovora)
  • 6. Tko objavljuje natječaje s najvišom stopom uspjeha? (Koje javno tijelo)
  • 7. Tko licitira za natječaje u koji su od mog interesa? (Veličina ugovora)
For more information, please contact us using info@tenderio.com.

Zainteresirani?

Obratite nam se putem Helpdesk-a.
Kontakt
Kontakt
Definições de Cookies

A NOME DA EMPRESA pode utilizar cookies para memorizar os seus dados de início de sessão, recolher estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e para realizar ações de marketing com base nos seus interesses.

Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.
Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.
Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.

Cookies Necessários Permitem personalizar as ofertas comerciais que lhe são apresentadas, direcionando-as para os seus interesses. Podem ser cookies próprios ou de terceiros. Alertamos que, mesmo não aceitando estes cookies, irá receber ofertas comerciais, mas sem corresponderem às suas preferências.

Cookies Funcionais Oferecem uma experiência mais personalizada e completa, permitem guardar preferências, mostrar-lhe conteúdos relevantes para o seu gosto e enviar-lhe os alertas que tenha solicitado.

Cookies Publicitários Permitem-lhe estar em contacto com a sua rede social, partilhar conteúdos, enviar e divulgar comentários.