Usluge

Smjernice

Zainteresovani ste za licitiranje u inozemstvu, ali oklijevate ili ste obeshrabreni jer niste informirani o specifičnim elementima i postupcima javne nabave i javnim ugovorima u stranim zemljama?

Tenderio Vam pomaže, tako što Vam dostavlja smjernice i informacije koje su Vam potrebne kako biste mogli sudjelovati u javnim natječajima u sljedećim zemljama: Slovačka, Češka Republika, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Grčka, Estonija, Litva, Latvija, Portugal i Španjolska.
Svaki nacionalni vodič sadrži vrijedne informacije o:

  • pravnim okvirima
  • Pokazatelji i statistika javne nabave
  • Struktura i sadržaj natječaja
  • Postupci (izvorni podaci, postupci licitiranja, alati)
  • savjeti i uobičajene pogreške koje treba izbjegavati
Preuzmite Vodič za elemente specifične za državu u javnoj nabavi:

Korištenje bilo kojeg znanja, informacija i podataka sadržanih u ovom dokumentu isključivo je odgovornost i na rizik korisnika. Tenderio konzorcij niti bilo ko od članova konzorcija, njihovih službenika, zaposlenika ili agenata nije odgovoran, iz nehaja ili na bilo koji drugi način, za bilo kakav gubitak, štetu ili trošak koji je nastao kao posljedica korištenja na bilo koji način ili oblik, bilo kojeg znanja, informacija ili podataka sadržanih u ovom dokumentu, ili zbog bilo kakvih netočnosti, propusta ili pogrešaka sadržanih u ovom dokumentu.

Europska komisija nije na bilo koji način odgovorna za korištenje bilo kakvih informacija ili podataka, ili njihovih posljedica. Ovaj dokument ne predstavlja mišljenje Europske unije i Europska unija nije odgovorna ni za kakvu vrstu uporabe navedenog dokumenta.

Definições de Cookies

A NOME DA EMPRESA pode utilizar cookies para memorizar os seus dados de início de sessão, recolher estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e para realizar ações de marketing com base nos seus interesses.

Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.
Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.
Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.

Cookies Necessários Permitem personalizar as ofertas comerciais que lhe são apresentadas, direcionando-as para os seus interesses. Podem ser cookies próprios ou de terceiros. Alertamos que, mesmo não aceitando estes cookies, irá receber ofertas comerciais, mas sem corresponderem às suas preferências.

Cookies Funcionais Oferecem uma experiência mais personalizada e completa, permitem guardar preferências, mostrar-lhe conteúdos relevantes para o seu gosto e enviar-lhe os alertas que tenha solicitado.

Cookies Publicitários Permitem-lhe estar em contacto com a sua rede social, partilhar conteúdos, enviar e divulgar comentários.