Služby.

Benchmarkingslužba

Chcete zvýšiť šancu na úspech pri príprave cenovej ponuky?

Pomocou tejto služby môžete porovnať svoju firmu s firmou, ktorá úspešne uzavrela zmluvu, vo vašom odvetví. Poskytneme vám prehľad a osvedčený postup ako zlepšiť svoju šancu na predloženie úspešnej ponuky. Zároveň získate možnosť identifikovať príležitosti na trhu. Tieto cenné informácie použijete na rozvoj príležitostí , kde máte prostredníctvom úspešnej ponuky potenciál ďalšieho rastu.

Uvádzame príklady otázok, na ktoré vám odpovieme na základe nami vypracovanej databázy víťazných tendrov:
  • 1. Ktoré spoločnosti sú v danom segmente úspešné? (Common Procurement Vocabulary -CPV)
  • 2. Odkiaľ pochádzajú ? (krajina)
  • 3. Existuje zvyčajne veľa ponúk v mojom segmente? (Predchádzajúce tendre)
  • 4. Je v mojom segmente veľa konkurencie? (Počet obdržaných ponúk)
  • 5. Aké sú bežné hodnotiace kritériá? (Najnižšia cena / kvalita)
  • 6. Kto zverejňuje ponuky s vyššou mierou úspešnosti? (Typ inštitúcie)
  • 7. Kto sa uchádza o výberové konanie v rámci mojej „cenovej kategórie“? (Veľkosť zmluvy)
For more information, please contact us using info@tenderio.com.

Máte záujem?

Kontaktujte nás prostredníctvom "helpdesku" – radi Vám odpovieme
Kontaktuj nás
Kontaktuj nás
Definições de Cookies

A NOME DA EMPRESA pode utilizar cookies para memorizar os seus dados de início de sessão, recolher estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e para realizar ações de marketing com base nos seus interesses.

Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.
Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.
Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.

Cookies Necessários Permitem personalizar as ofertas comerciais que lhe são apresentadas, direcionando-as para os seus interesses. Podem ser cookies próprios ou de terceiros. Alertamos que, mesmo não aceitando estes cookies, irá receber ofertas comerciais, mas sem corresponderem às suas preferências.

Cookies Funcionais Oferecem uma experiência mais personalizada e completa, permitem guardar preferências, mostrar-lhe conteúdos relevantes para o seu gosto e enviar-lhe os alertas que tenha solicitado.

Cookies Publicitários Permitem-lhe estar em contacto com a sua rede social, partilhar conteúdos, enviar e divulgar comentários.