Služby.

Služby

Služby Tenderio

Bezplatné
 • Prístup k vyhľadávaciemu nástroju

  Vyhľadávanie podľa kľúčových slov, odvetvia alebo krajiny

  Súhrny tendrov preložené do angličtiny

  Termíny prihlášok a krajina obstarávateľov

 • Prehľad relevantných tendrov

  Pravidelný prehľad o najdôležitejších ponukách, zaslané na váš email

 • Prístup k Tenderio Helpdesku

  4 otázky (mesačne) týkajúce sa akéhokoľvek tendra

  Odpoveď do 3 pracovných dní

  Prístup k často kladeným otázkam

  Prístup k usmerneniam špecifickým pre jednotlivé krajiny

  Tenderio blog o medzinárodnom verejnom obstarávaní

  Koučing a mentoring pre vybrané malé a stredné podniky

 • Prístup k „laboratóriu ponúk“

  Odporúčania týkajúce sa tendrov a partnerských príležitostí

  Zoznámenie s príslušnými poradenskými spoločnosťami v zahraničí

 • Prístup k nástroju Tenderio Benchmarking

  Hodnotenie Vášho modelu rozvoja podnikania v porovnaní s inými spoločnosťami vo vašom sektore

 • Prístup k Tenderio stretnutiam

  Národné tréningy, zladenie s obstarávateľmi

  e-konferencie a webové semináre o tom, ako získať ponuku v zahraničí

  Under TENDERIO EU COSME project, GA No 739966

 • Prístup k súkromným ponukám prostredníctvom spoločnosti Deallink

  Under TENDERIO EU COSME project, GA No 739966

Sign up to Tenderio

Služby Tenderio plus

Spoplatnené
 • Prístup k nástroju Rozšírené vyhľadávanie
  (Login function)

  Vyhľadávanie podľa kľúčových slov, odvetvia alebo krajiny

  Súhrny tendrov preložené do angličtiny

  Termíny a krajina obstarávateľov

  Prispôsobené prihlasovacie údaje pre prístup k plnej dokumentácii výberového konania
 • Automatické upozornenia

  Automatické oznámenie hneď po publikovaní relevantnej súťaže.
 • Neobmedzený prístup k nášmu Helpdesk-u

  Neobmedzený počet otázok Zaručená doba odozvy do 24 hodín

  Prístup k často kladeným otázkam

  Prístup k usmerneniam špecifickým pre jednotlivé krajiny o verejnom obstarávaní

  Tenderio blog o medzinárodnom verejnom obstarávaní

  Koučing a mentoring pre vybrané malé a stredné podniky

 • Prístup k „laboratóriu ponúk“

  Neobmedzené proaktívne a na mieru šité hľadanie partnera / a prípadné vypracovanie ponuky

  Zoznámenie s príslušnými poradenskými spoločnosťami v zahraničí

  Databáza víťazných súťaží
  (kontaktné údaje víťaza, výherná suma, počet prijatých ponúk)
 • Prístup k nástroju Tenderio Benchmarking

  Hodnotenie vášho modelu rozvoja podnikania v porovnaní s inými spoločnosťami vo vašom sektore

 • Prístup k Tenderio stretnutiam

  Tréningy, zlaďovanie, dni podnikania s obstarávateľmi

  e-konferencie a web semináre o získaní zahr. ponuky

  Prístup k videokonferenciám a príručkám s obmedzeným počtom videí
 • Mesačná individuálna Skype konzultácia s naším odborníkom

 • Prístup k súkromným ponukám prostredníctvom spoločnosti Deallink

Sign up to Tenderio Plus

Služby Tenderio

Bezplatné
open pricing plan
 • Prístup k vyhľadávaciemu nástroju

  Vyhľadávanie podľa kľúčových slov, odvetvia alebo krajiny

  Súhrny tendrov preložené do angličtiny

  Termíny prihlášok a krajina obstarávateľov

 • Prehľad relevantných tendrov

  Pravidelný prehľad o najdôležitejších ponukách, zaslané na váš email

 • Prístup k Tenderio Helpdesku

  4 otázky (mesačne) týkajúce sa akéhokoľvek tendra

  Odpoveď do 3 pracovných dní

  Prístup k často kladeným otázkam

  Prístup k usmerneniam špecifickým pre jednotlivé krajiny

  Tenderio blog o medzinárodnom verejnom obstarávaní

  Koučing a mentoring pre vybrané malé a stredné podniky

 • Prístup k „laboratóriu ponúk“

  Odporúčania týkajúce sa tendrov a partnerských príležitostí

  Zoznámenie s príslušnými poradenskými spoločnosťami v zahraničí

 • Prístup k nástroju Tenderio Benchmarking

  Hodnotenie Vášho modelu rozvoja podnikania v porovnaní s inými spoločnosťami vo vašom sektore

 • Prístup k Tenderio stretnutiam

  Národné tréningy, zladenie s obstarávateľmi

  e-konferencie a webové semináre o tom, ako získať ponuku v zahraničí

  Under TENDERIO EU COSME project, GA No 739966

 • Prístup k súkromným ponukám prostredníctvom spoločnosti Deallink

  Under TENDERIO EU COSME project, GA No 739966

Sign up to Tenderio

Služby Tenderio plus

Spoplatnené
open pricing plan
 • Prístup k nástroju Rozšírené vyhľadávanie
  (Login function)

  Vyhľadávanie podľa kľúčových slov, odvetvia alebo krajiny

  Súhrny tendrov preložené do angličtiny

  Termíny a krajina obstarávateľov

  Prispôsobené prihlasovacie údaje pre prístup k plnej dokumentácii výberového konania
 • Automatické upozornenia

  Automatické oznámenie hneď po publikovaní relevantnej súťaže.
 • Neobmedzený prístup k nášmu Helpdesk-u

  Neobmedzený počet otázok Zaručená doba odozvy do 24 hodín

  Prístup k často kladeným otázkam

  Prístup k usmerneniam špecifickým pre jednotlivé krajiny o verejnom obstarávaní

  Tenderio blog o medzinárodnom verejnom obstarávaní

  Koučing a mentoring pre vybrané malé a stredné podniky

 • Prístup k „laboratóriu ponúk“

  Neobmedzené proaktívne a na mieru šité hľadanie partnera / a prípadné vypracovanie ponuky

  Zoznámenie s príslušnými poradenskými spoločnosťami v zahraničí

  Databáza víťazných súťaží
  (kontaktné údaje víťaza, výherná suma, počet prijatých ponúk)
 • Prístup k nástroju Tenderio Benchmarking

  Hodnotenie vášho modelu rozvoja podnikania v porovnaní s inými spoločnosťami vo vašom sektore

 • Prístup k Tenderio stretnutiam

  Tréningy, zlaďovanie, dni podnikania s obstarávateľmi

  e-konferencie a web semináre o získaní zahr. ponuky

  Prístup k videokonferenciám a príručkám s obmedzeným počtom videí
 • Mesačná individuálna Skype konzultácia s naším odborníkom

 • Prístup k súkromným ponukám prostredníctvom spoločnosti Deallink

Sign up to Tenderio Plus

Máte záujem využívať tieto služby?

Sign up here
Sign up here
Definições de Cookies

A NOME DA EMPRESA pode utilizar cookies para memorizar os seus dados de início de sessão, recolher estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e para realizar ações de marketing com base nos seus interesses.

Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.
Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.
Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.

Cookies Necessários Permitem personalizar as ofertas comerciais que lhe são apresentadas, direcionando-as para os seus interesses. Podem ser cookies próprios ou de terceiros. Alertamos que, mesmo não aceitando estes cookies, irá receber ofertas comerciais, mas sem corresponderem às suas preferências.

Cookies Funcionais Oferecem uma experiência mais personalizada e completa, permitem guardar preferências, mostrar-lhe conteúdos relevantes para o seu gosto e enviar-lhe os alertas que tenha solicitado.

Cookies Publicitários Permitem-lhe estar em contacto com a sua rede social, partilhar conteúdos, enviar e divulgar comentários.