Tenderio.Improving sme's access to public procurement.

circle left

Σχετικά με το Tenderio.

Το Tenderio προσφέρει πρόσβαση σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο συμβούλων ειδικευμένων στις συμβάσεις του δημόσιου τομέα καθώς και σε μία εύχρηστη μηχανή αναζήτησης δημοσίων συμβάσεων. Οι υπηρεσίες του Tenderio βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναζητήσουν και να εντοπίσουν πιθανούς συνεργάτες και προτείνουν έμπειρους συμβούλους οι οποίοι μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Το Tenderio επίσης προσφέρει:
  • 1. Εθνικούς οδηγούς για τη συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις στο εξωτερικό
  • 2. Μοντέλο συγκριτικής αξιολόγησης για τη συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις
  • 3. Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε εθνικό επίπεδο
  • 4. Εκδηλώσεις συνάντησης και γνωριμίας των επιχειρήσεων με δημόσιους φορείς
  • 5. Προσαρμοσμένες υπηρεσίες καθοδήγησης
  • 6. Υπηρεσίες αναζήτησης συνεργατών
  • 7. Εργαστήριο υποβολής προσφορών
  • 8. Διαδικτυακά συνέδρια και διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα "πώς να κερδίσετε έναν διαγωνισμό στο εξωτερικό"
circle left

Το έργο TENDERIO.

Το έργο Tenderio χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises / Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) και έχει ως στόχο να αυξήσει τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε δημόσιες συμβάσεις στην Ευρώπη μέσα από καινοτόμες δράσεις που θα τις ενημερώσουν, εκπαιδεύσουν και υποστηρίξουν.

circle left

Συντονιστής του έργου Tenderio είναι η PEDAL Consulting.

Η ιστορίας μας.

1 /9
2009

Ξεκίνησα να εργάζομαι – αρχικά πραγματοποιώντας την πρακτική μου άσκηση και στη συνέχεια ως ελεύθερος επαγγελματίας- για μία εταιρεία συμβούλων που υποστήριζε τους πελάτες της στη συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις. Η κύρια δραστηριότητα μου αφορούσε τον εντοπισμό συναφών επιχειρηματικών ευκαιριών. Συγκεκριμένα, αυτό σήμαινε ότι κάθε πρωί έπρεπε να επισκεφτώ 27 διαφορετικές ιστοσελίδες και να ψάξω για καινούριες προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων. Από τότε κιόλας ξεκίνησα να αναρωτιέμαι εάν αυτή η διαδικασία μπορούσε με κάποιον τρόπο να αυτοματοποιηθεί, εκτός από την ήδη γνωστή λύση της χρήσης “σελιδοδεικτών” (bookmarks).

Φιλικά, Ρόμπερτ και η ομάδα του Tenderio

2009 2010
2 /9
2010

Μου ανατέθηκε να προετοιμάσω την πρώτη μου προσφορά από την αρχή μέχρι το τέλος. Η 5-εβδομάδων προσπάθειά μου που είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός φακέλου 6,5 κιλών που τελικά ΔΕΝ επιλέχθηκε για χρηματοδότηση.

Φιλικά, Ρόμπερτ και η ομάδα του Tenderio

2009 2011
3 /9
2011

Μέχρι το τέλος του χρόνου, είχα προετοιμάσει ή βοηθήσει στην προετοιμασία περισσότερων από 20 προσφορών, κυρίως στους τομείς των μεταφορών, της ασφάλειας και του τομέα της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ICT).

Φιλικά, Ρόμπερτ και η ομάδα του Tenderio

2010 2012
4 /9
2012

Η πρώτη επιτυχής σύναψη δημόσιας σύμβασης από πελάτη, από προσφορά που είχε προετοιμαστεί από εμένα. Μέχρι το τέλος του χρόνου, είχα δουλέψει σε 7 έργα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φιλικά, Ρόμπερτ και η ομάδα του Tenderio

2011 2013
5 /9
2013

Ίδρυσα την PEDAL Consulting, η οποία ανέπτυξε μία μέθοδο “αναζήτησης συνεργατών” χάρη στην οποία ένας από τους πελάτες μας στη Σλοβακία σύναψε επιτυχώς μία δημόσια σύμβαση στη Ρουμανία. Βασισμένοι σε αυτή την εμπειρία συνεχίσαμε προετοιμάζοντας 17 ακόμα προτάσεις για άλλους πελάτες, όλες δωρεάν. Δημιουργήσαμε έτσι ισχυρές διεθνείς συνεργασίες.

Φιλικά, Ρόμπερτ και η ομάδα του Tenderio

2012 2014
6 /9
2014

Η PEDAL Consulting δημιουργεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο από συμβούλους που εξειδικεύονται στις δημόσιες συμβάσεις, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση στα δίκτυα περισσότερων από 41 εταιρειών σε 30 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Η PEDAL Consulting σύναψε πλήθος δημοσίων συμβάσεων και συνέταξε 42 προσφορές.

Φιλικά, Ρόμπερτ και η ομάδα του Tenderio

2013 2015
7 /9
2015

Φτάνοντας τις 10.000 ώρες εμπειρίας, αποφασίσαμε να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε το Tenderio. Την πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο μηχανή αναζήτησης δημοσίων συμβάσεων, με ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο συμβούλων και απεριόριστες δυνατότητες αναζήτησης συνεργατών, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν τις πιο πρόσφατες δημόσιες συμβάσεις που προκηρύσσονται οπουδήποτε στην Ευρώπη.

Φιλικά, Ρόμπερτ και η ομάδα του Tenderio

2014 2016
8 /9
2016

Πάνω από 150 ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις εγγράφονται στην πλατφόρμα του Tenderio

Φιλικά, Ρόμπερτ και η ομάδα του Tenderio

2015 2017
9 /9
2017

Mε τη χρηματοδοτική υποστήριξη ύψους 250.000€, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises / Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) το Tenderio είναι πλέον σε θέση να προσφέρει πολλές νέες υπηρεσίες. Αυτή η νέα φάση ανάπτυξης του Tenderio συντονίζεται από την PEDAL Consulting και περιλαμβάνει εταίρους από την Εσθονία (CIVITTA), την Ελλάδα (QPLAN – Διεθνής Συμβουλευτική ΙΚΕ), την Πορτογαλία (GLOBAZ) και το Ηνωμένο Βασίλειο (Insight Publishers).

Φιλικά, Ρόμπερτ και η ομάδα του Tenderio

2016 2017

Επικοινωνία.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και επικοινωνήστε μαζί μας!


info@tenderio.com

shape contact
Αποστολή!

Επιτυχίες της ομάδας του Tenderio