Υπηρεσίες

Πρόσβαση σε συμβάσεις του ιδιωτικού τομέα

Σε συνεργασία με την Deallink όλοι οι χρήστες του Tenderio μπορούν να έχουν πρόσβαση και να συμμετέχουν σε συμβάσεις του ιδιωτικού τομέα σε επιλεγμένες χώρες. Εάν σας ενδιαφέρει αυτή η ευκαιρία επικοινωνήστε μαζί μας στο info@tenderio.com.

Θέλετε να επωφεληθείτε από αυτές τις υπηρεσίες?

Sign up here
Sign up here