Υπηρεσίες

Εθνικοί οδηγοί για τη συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις στο εξωτερικό

Ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε δημόσιες συμβάσεις στο εξωτερικό αλλά διστάζετε ή αποθαρρύνεστε επειδή δεν έχετε τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που ισχύουν στις άλλες χώρες?

Το TENDERIO σας βοηθά παρέχοντας σας αναλυτικές οδηγίες και όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζετε για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα στις ακόλουθες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Σλοβακία, Τσεχία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ελλάδα, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Πορτογαλία και Ισπανία.
Κάθε εθνικός οδηγός περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με:

  • το νομικό πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων σε κάθε χώρα;
  • δείκτες και στατιστικά για τις δημόσιες συμβάσεις στη χώρα αναφοράς;
  • τη δομή και τα περιεχόμενα των προκηρύξεων των διαγωνισμών;
  • τις διαδικασίες (δημοσίευση διαγωνισμών, υποβολή προσφορών, αξιολόγηση κλπ.);
  • συμβουλές και συχνά λάθη που πρέπει να αποφύγετε
Κατεβάστε τους εθνικούς οδηγούς για τη συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις στο εξωτερικό:

Η ευθύνη για τη χρήση οποιωνδήποτε γνώσεων, πληροφοριών ή δεδομένων που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο είναι αποκλειστικά του χρήστη. Ούτε η κοινοπραξία του TENDERIO, ούτε κάποιο από τα μέλη της ή οι υπάλληλοι τους αποδέχονται την ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημία ή δαπάνη που υπέστη οιοδήποτε πρόσωπο ως αποτέλεσμα χρήσης οποιωνδήποτε γνώσεων, πληροφοριών ή δεδομένων που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο ή λόγω τυχόν ανακρίβειας, παράλειψης ή σφάλματος που περιέχονται σε αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των γνώσεων, πληροφοριών ή δεδομένων που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο ή των συνεπειών που απορρέουν από αυτή. Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των γνώσεων, πληροφοριών ή δεδομένων που περιέχονται σε αυτό.

Definições de Cookies

A NOME DA EMPRESA pode utilizar cookies para memorizar os seus dados de início de sessão, recolher estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e para realizar ações de marketing com base nos seus interesses.

Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.
Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.
Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.

Cookies Necessários Permitem personalizar as ofertas comerciais que lhe são apresentadas, direcionando-as para os seus interesses. Podem ser cookies próprios ou de terceiros. Alertamos que, mesmo não aceitando estes cookies, irá receber ofertas comerciais, mas sem corresponderem às suas preferências.

Cookies Funcionais Oferecem uma experiência mais personalizada e completa, permitem guardar preferências, mostrar-lhe conteúdos relevantes para o seu gosto e enviar-lhe os alertas que tenha solicitado.

Cookies Publicitários Permitem-lhe estar em contacto com a sua rede social, partilhar conteúdos, enviar e divulgar comentários.