Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Tenderio

Δωρεάν Υπηρεσίες
 • Πρόσβαση στο εργαλείο αναζήτησης

  Αναζήτηση βασισμένη σε λέξεις κλειδιά ανά κλάδο ή ανά χώρα

  Τίτλοι των διαγωνισμών μεταφρασμένοι στα αγγλικά

  Προθεσμίες και χώρα διαγωνισμού

 • Τακτικές ειδοποιήσεις για διαγωνισμούς

  Τακτική επισκόπηση των διαγωνισμών που φαίνονται σχετικοί με το προφίλ σας και πιθανόν σας ενδιαφέρουν και αποστολή σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης του TENDERIO

  4 ερωτήσεις ανά μήνα συνολικά, σχετικά με οποιονδήποτε διαγωνισμό

  Απάντηση εντός 3 εργάσιμων ημερών

  Πρόσβαση στη σελίδα «Συχνές Ερωτήσεις» (FAQ)

  Πρόσβαση σε εθνικούς οδηγούς για τη συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις

  Πρόσβαση στο ιστολόγιο του TENDERIO (“TENDERIO Blog”)

  Καθοδήγηση και συμβουλευτική σε επιλεγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 • Πρόσβαση στο εργαστήριο υποβολής προσφορών του TENDERIO

  Συμβουλές σχετικά με τη συμμετοχή στις δημόσιες συμβάσεις και ευκαιρίες για την ανάπτυξη συνεργασιών

  Γνωριμία με τους συμβούλους

 • Πρόσβαση στο εργαλείο Συγκριτικής Αξιολόγησης του TENDERIO

  Αξιολόγηση του μοντέλου ανάπτυξης της επιχείρησής σας σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις στον κλάδο σας

 • Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του TENDERIO

  Εκδηλώσεις συνάντησης και γνωριμίας των επιχειρήσεων με τους δημόσιους φορείς

  Διαδικτυακό συνέδριο και διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «πώς να κερδίσετε δημόσιες συμβάσεις στο εξωτερικό»

 • Πρόσβαση σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από ιδιωτικούς φορείς μέσω Deallink

  Με την υποστήριξη του έργου TENDERIO το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises / Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) (Αρ. Συμ.: 739966)

Εγγραφή στο TENDERIO

Tenderio Plus

Υπηρεσίες επί πληρωμή
 • Πρόσβαση στο εργαλείο αναζήτησης

  Αναζήτηση βασισμένη σε λέξεις κλειδιά, ανά κλάδο ή ανά χώρα

  Τίτλοι των διαγωνισμών μεταφρασμένοι στα αγγλικά

  Προθεσμίες και χώρα διαγωνισμού

  Εξατομικευμένη πρόσβαση σε ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού
 • Αυτόματες ειδοποιήσεις

  Αυτόματες ειδοποιήσεις κάθε φορά που εντοπίζεται ένας διαγωνισμός που μπορεί να σας ενδιαφέρει.
 • Απεριόριστη πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης του TENDERIO

  Απεριόριστος αριθμός ερωτήσεων Απάντηση εντός 24 ωρών

  Πρόσβαση στη σελίδα «Συχνές Ερωτήσεις» (FAQ)

  Πρόσβαση σε εθνικούς οδηγούς για τη συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις

  Πρόσβαση στο ιστολόγιο του TENDERIO (“TENDERIO Blog”)

  Καθοδήγηση και συμβουλευτική σε επιλεγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 • Πρόσβαση στο εργαστήριο υποβολής προσφορών του TENDERIO

  Απεριόριστη εξατομικευμένη αναζήτηση συνεργατών ή έμπειρων συμβούλων στη σύνταξη προσφορών

  Γνωριμία με τους συμβούλους

  Βάση δεδομένων επιτυχημένων προσφορών (στοιχεία επικοινωνίας του επιτυχόντος, ύψος σύμβασης, αριθμός κατατεθειμένων προσφορών)
 • Πρόσβαση στο εργαλείο Συγκριτικής Αξιολόγησης του TENDERIO

  Αξιολόγηση του μοντέλου ανάπτυξης της επιχείρησής σας σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις στον κλάδο σας

 • Πρόσβαση στις εκδηλώσεις του TENDERIO

  Εκδηλώσεις συνάντησης και γνωριμίας των επιχειρήσεων με τους δημόσιους φορείς

  Διαδικτυακό συνέδριο και διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «πώς να κερδίσετε δημόσιες συμβάσεις στο εξωτερικό»

  Πρόσβαση σε σεμινάρια και εκπαιδευτικό υλικό (σε μορφή βίντεο)
 • Μηνιαία συμβουλευτική μέσω Skype

 • Πρόσβαση σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από ιδιωτικούς φορείς μέσω Deallink

Εγγραφή στο TENDERIO Plus

Tenderio

Δωρεάν Υπηρεσίες
open pricing plan
 • Πρόσβαση στο εργαλείο αναζήτησης

  Αναζήτηση βασισμένη σε λέξεις κλειδιά ανά κλάδο ή ανά χώρα

  Τίτλοι των διαγωνισμών μεταφρασμένοι στα αγγλικά

  Προθεσμίες και χώρα διαγωνισμού

 • Τακτικές ειδοποιήσεις για διαγωνισμούς

  Τακτική επισκόπηση των διαγωνισμών που φαίνονται σχετικοί με το προφίλ σας και πιθανόν σας ενδιαφέρουν και αποστολή σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης του TENDERIO

  4 ερωτήσεις ανά μήνα συνολικά, σχετικά με οποιονδήποτε διαγωνισμό

  Απάντηση εντός 3 εργάσιμων ημερών

  Πρόσβαση στη σελίδα «Συχνές Ερωτήσεις» (FAQ)

  Πρόσβαση σε εθνικούς οδηγούς για τη συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις

  Πρόσβαση στο ιστολόγιο του TENDERIO (“TENDERIO Blog”)

  Καθοδήγηση και συμβουλευτική σε επιλεγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 • Πρόσβαση στο εργαστήριο υποβολής προσφορών του TENDERIO

  Συμβουλές σχετικά με τη συμμετοχή στις δημόσιες συμβάσεις και ευκαιρίες για την ανάπτυξη συνεργασιών

  Γνωριμία με τους συμβούλους

 • Πρόσβαση στο εργαλείο Συγκριτικής Αξιολόγησης του TENDERIO

  Αξιολόγηση του μοντέλου ανάπτυξης της επιχείρησής σας σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις στον κλάδο σας

 • Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του TENDERIO

  Εκδηλώσεις συνάντησης και γνωριμίας των επιχειρήσεων με τους δημόσιους φορείς

  Διαδικτυακό συνέδριο και διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «πώς να κερδίσετε δημόσιες συμβάσεις στο εξωτερικό»

 • Πρόσβαση σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από ιδιωτικούς φορείς μέσω Deallink

  Με την υποστήριξη του έργου TENDERIO το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises / Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) (Αρ. Συμ.: 739966)

Εγγραφή στο TENDERIO

Tenderio Plus

Υπηρεσίες επί πληρωμή
open pricing plan
 • Πρόσβαση στο εργαλείο αναζήτησης

  Αναζήτηση βασισμένη σε λέξεις κλειδιά, ανά κλάδο ή ανά χώρα

  Τίτλοι των διαγωνισμών μεταφρασμένοι στα αγγλικά

  Προθεσμίες και χώρα διαγωνισμού

  Εξατομικευμένη πρόσβαση σε ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού
 • Αυτόματες ειδοποιήσεις

  Αυτόματες ειδοποιήσεις κάθε φορά που εντοπίζεται ένας διαγωνισμός που μπορεί να σας ενδιαφέρει.
 • Απεριόριστη πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης του TENDERIO

  Απεριόριστος αριθμός ερωτήσεων Απάντηση εντός 24 ωρών

  Πρόσβαση στη σελίδα «Συχνές Ερωτήσεις» (FAQ)

  Πρόσβαση σε εθνικούς οδηγούς για τη συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις

  Πρόσβαση στο ιστολόγιο του TENDERIO (“TENDERIO Blog”)

  Καθοδήγηση και συμβουλευτική σε επιλεγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 • Πρόσβαση στο εργαστήριο υποβολής προσφορών του TENDERIO

  Απεριόριστη εξατομικευμένη αναζήτηση συνεργατών ή έμπειρων συμβούλων στη σύνταξη προσφορών

  Γνωριμία με τους συμβούλους

  Βάση δεδομένων επιτυχημένων προσφορών (στοιχεία επικοινωνίας του επιτυχόντος, ύψος σύμβασης, αριθμός κατατεθειμένων προσφορών)
 • Πρόσβαση στο εργαλείο Συγκριτικής Αξιολόγησης του TENDERIO

  Αξιολόγηση του μοντέλου ανάπτυξης της επιχείρησής σας σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις στον κλάδο σας

 • Πρόσβαση στις εκδηλώσεις του TENDERIO

  Εκδηλώσεις συνάντησης και γνωριμίας των επιχειρήσεων με τους δημόσιους φορείς

  Διαδικτυακό συνέδριο και διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «πώς να κερδίσετε δημόσιες συμβάσεις στο εξωτερικό»

  Πρόσβαση σε σεμινάρια και εκπαιδευτικό υλικό (σε μορφή βίντεο)
 • Μηνιαία συμβουλευτική μέσω Skype

 • Πρόσβαση σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από ιδιωτικούς φορείς μέσω Deallink

Εγγραφή στο TENDERIO Plus

Θέλετε να επωφεληθείτε από αυτές τις υπηρεσίες

Sign up here
Sign up here
Definições de Cookies

A NOME DA EMPRESA pode utilizar cookies para memorizar os seus dados de início de sessão, recolher estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e para realizar ações de marketing com base nos seus interesses.

Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.
Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.
Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.

Cookies Necessários Permitem personalizar as ofertas comerciais que lhe são apresentadas, direcionando-as para os seus interesses. Podem ser cookies próprios ou de terceiros. Alertamos que, mesmo não aceitando estes cookies, irá receber ofertas comerciais, mas sem corresponderem às suas preferências.

Cookies Funcionais Oferecem uma experiência mais personalizada e completa, permitem guardar preferências, mostrar-lhe conteúdos relevantes para o seu gosto e enviar-lhe os alertas que tenha solicitado.

Cookies Publicitários Permitem-lhe estar em contacto com a sua rede social, partilhar conteúdos, enviar e divulgar comentários.