Υπηρεσίες

Πρόσβαση σε συμβάσεις του ιδιωτικού τομέα

Σε συνεργασία με την Deallink όλοι οι χρήστες του Tenderio μπορούν να έχουν πρόσβαση και να συμμετέχουν σε συμβάσεις του ιδιωτικού τομέα σε επιλεγμένες χώρες. Εάν σας ενδιαφέρει αυτή η ευκαιρία επικοινωνήστε μαζί μας στο info@tenderio.com.

Θέλετε να επωφεληθείτε από αυτές τις υπηρεσίες?

Sign up here
Sign up here
Definições de Cookies

A NOME DA EMPRESA pode utilizar cookies para memorizar os seus dados de início de sessão, recolher estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e para realizar ações de marketing com base nos seus interesses.

Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.
Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.
Estes cookies são necessários para permitir a funcionalidade principal do site e são ativados automaticamente quando utiliza este site.

Cookies Necessários Permitem personalizar as ofertas comerciais que lhe são apresentadas, direcionando-as para os seus interesses. Podem ser cookies próprios ou de terceiros. Alertamos que, mesmo não aceitando estes cookies, irá receber ofertas comerciais, mas sem corresponderem às suas preferências.

Cookies Funcionais Oferecem uma experiência mais personalizada e completa, permitem guardar preferências, mostrar-lhe conteúdos relevantes para o seu gosto e enviar-lhe os alertas que tenha solicitado.

Cookies Publicitários Permitem-lhe estar em contacto com a sua rede social, partilhar conteúdos, enviar e divulgar comentários.