Služby.

Benchmarkingslužba

Chcete zvýšiť šancu na úspech pri príprave cenovej ponuky?

Pomocou tejto služby môžete porovnať svoju firmu s firmou, ktorá úspešne uzavrela zmluvu, vo vašom odvetví. Poskytneme vám prehľad a osvedčený postup ako zlepšiť svoju šancu na predloženie úspešnej ponuky. Zároveň získate možnosť identifikovať príležitosti na trhu. Tieto cenné informácie použijete na rozvoj príležitostí , kde máte prostredníctvom úspešnej ponuky potenciál ďalšieho rastu.

Uvádzame príklady otázok, na ktoré vám odpovieme na základe nami vypracovanej databázy víťazných tendrov:
  • 1. Ktoré spoločnosti sú v danom segmente úspešné? (Common Procurement Vocabulary -CPV)
  • 2. Odkiaľ pochádzajú ? (krajina)
  • 3. Existuje zvyčajne veľa ponúk v mojom segmente? (Predchádzajúce tendre)
  • 4. Je v mojom segmente veľa konkurencie? (Počet obdržaných ponúk)
  • 5. Aké sú bežné hodnotiace kritériá? (Najnižšia cena / kvalita)
  • 6. Kto zverejňuje ponuky s vyššou mierou úspešnosti? (Typ inštitúcie)
  • 7. Kto sa uchádza o výberové konanie v rámci mojej „cenovej kategórie“? (Veľkosť zmluvy)
For more information, please contact us using info@tenderio.com.

Máte záujem?

Kontaktujte nás prostredníctvom "helpdesku" – radi Vám odpovieme
Kontaktuj nás
Kontaktuj nás