Služby.

Európska sieť poradenských spoločností

Spoločnosť Tenderio vytvorila širokú a spoľahlivú sieť poradenských spoločností rozšírenú po celej Európe.

V súčasnosti sme uzavreli zmluvu s takmer 40 európskymi poradenskými spoločnosťami, s ktorými sme v minulosti spolupracovali. Vieme, čo robia a veríme, že to robia dobre. Keď klienti potrebujú pomoc nad rámec našich odborných znalostí, odkazujeme ich na poradenské služby, o ktorých sa domnievame, že im najviac pomôžu. Osobný prístup robí celý proces ponúk jednoduchším a časovo menej náročným.

Máte záujem?

Kontaktujte nás prostredníctvom "helpdesku" a my sa vám vrátime späť.
Kontaktuj nás
Kontaktuj nás