Služby.

Služby

Služby Tenderio

Bezplatné
 • Prístup k vyhľadávaciemu nástroju

  Vyhľadávanie podľa kľúčových slov, odvetvia alebo krajiny

  Súhrny tendrov preložené do angličtiny

  Termíny prihlášok a krajina obstarávateľov

 • Prehľad relevantných tendrov

  Pravidelný prehľad o najdôležitejších ponukách, zaslané na váš email

 • Prístup k Tenderio Helpdesku

  4 otázky (mesačne) týkajúce sa akéhokoľvek tendra

  Odpoveď do 3 pracovných dní

  Prístup k často kladeným otázkam

  Prístup k usmerneniam špecifickým pre jednotlivé krajiny

  Tenderio blog o medzinárodnom verejnom obstarávaní

  Koučing a mentoring pre vybrané malé a stredné podniky

 • Prístup k „laboratóriu ponúk“

  Odporúčania týkajúce sa tendrov a partnerských príležitostí

  Zoznámenie s príslušnými poradenskými spoločnosťami v zahraničí

 • Prístup k nástroju Tenderio Benchmarking

  Hodnotenie Vášho modelu rozvoja podnikania v porovnaní s inými spoločnosťami vo vašom sektore

 • Prístup k Tenderio stretnutiam

  Národné tréningy, zladenie s obstarávateľmi

  e-konferencie a webové semináre o tom, ako získať ponuku v zahraničí

  Under TENDERIO EU COSME project, GA No 739966

 • Prístup k súkromným ponukám prostredníctvom spoločnosti Deallink

  Under TENDERIO EU COSME project, GA No 739966

Sign up to Tenderio

Služby Tenderio plus

Spoplatnené
 • Prístup k nástroju Rozšírené vyhľadávanie
  (Login function)

  Vyhľadávanie podľa kľúčových slov, odvetvia alebo krajiny

  Súhrny tendrov preložené do angličtiny

  Termíny a krajina obstarávateľov

  Prispôsobené prihlasovacie údaje pre prístup k plnej dokumentácii výberového konania
 • Automatické upozornenia

  Automatické oznámenie hneď po publikovaní relevantnej súťaže.
 • Neobmedzený prístup k nášmu Helpdesk-u

  Neobmedzený počet otázok Zaručená doba odozvy do 24 hodín

  Prístup k často kladeným otázkam

  Prístup k usmerneniam špecifickým pre jednotlivé krajiny o verejnom obstarávaní

  Tenderio blog o medzinárodnom verejnom obstarávaní

  Koučing a mentoring pre vybrané malé a stredné podniky

 • Prístup k „laboratóriu ponúk“

  Neobmedzené proaktívne a na mieru šité hľadanie partnera / a prípadné vypracovanie ponuky

  Zoznámenie s príslušnými poradenskými spoločnosťami v zahraničí

  Databáza víťazných súťaží
  (kontaktné údaje víťaza, výherná suma, počet prijatých ponúk)
 • Prístup k nástroju Tenderio Benchmarking

  Hodnotenie vášho modelu rozvoja podnikania v porovnaní s inými spoločnosťami vo vašom sektore

 • Prístup k Tenderio stretnutiam

  Tréningy, zlaďovanie, dni podnikania s obstarávateľmi

  e-konferencie a web semináre o získaní zahr. ponuky

  Prístup k videokonferenciám a príručkám s obmedzeným počtom videí
 • Mesačná individuálna Skype konzultácia s naším odborníkom

 • Prístup k súkromným ponukám prostredníctvom spoločnosti Deallink

Sign up to Tenderio Plus

Služby Tenderio

Bezplatné
open pricing plan
 • Prístup k vyhľadávaciemu nástroju

  Vyhľadávanie podľa kľúčových slov, odvetvia alebo krajiny

  Súhrny tendrov preložené do angličtiny

  Termíny prihlášok a krajina obstarávateľov

 • Prehľad relevantných tendrov

  Pravidelný prehľad o najdôležitejších ponukách, zaslané na váš email

 • Prístup k Tenderio Helpdesku

  4 otázky (mesačne) týkajúce sa akéhokoľvek tendra

  Odpoveď do 3 pracovných dní

  Prístup k často kladeným otázkam

  Prístup k usmerneniam špecifickým pre jednotlivé krajiny

  Tenderio blog o medzinárodnom verejnom obstarávaní

  Koučing a mentoring pre vybrané malé a stredné podniky

 • Prístup k „laboratóriu ponúk“

  Odporúčania týkajúce sa tendrov a partnerských príležitostí

  Zoznámenie s príslušnými poradenskými spoločnosťami v zahraničí

 • Prístup k nástroju Tenderio Benchmarking

  Hodnotenie Vášho modelu rozvoja podnikania v porovnaní s inými spoločnosťami vo vašom sektore

 • Prístup k Tenderio stretnutiam

  Národné tréningy, zladenie s obstarávateľmi

  e-konferencie a webové semináre o tom, ako získať ponuku v zahraničí

  Under TENDERIO EU COSME project, GA No 739966

 • Prístup k súkromným ponukám prostredníctvom spoločnosti Deallink

  Under TENDERIO EU COSME project, GA No 739966

Sign up to Tenderio

Služby Tenderio plus

Spoplatnené
open pricing plan
 • Prístup k nástroju Rozšírené vyhľadávanie
  (Login function)

  Vyhľadávanie podľa kľúčových slov, odvetvia alebo krajiny

  Súhrny tendrov preložené do angličtiny

  Termíny a krajina obstarávateľov

  Prispôsobené prihlasovacie údaje pre prístup k plnej dokumentácii výberového konania
 • Automatické upozornenia

  Automatické oznámenie hneď po publikovaní relevantnej súťaže.
 • Neobmedzený prístup k nášmu Helpdesk-u

  Neobmedzený počet otázok Zaručená doba odozvy do 24 hodín

  Prístup k často kladeným otázkam

  Prístup k usmerneniam špecifickým pre jednotlivé krajiny o verejnom obstarávaní

  Tenderio blog o medzinárodnom verejnom obstarávaní

  Koučing a mentoring pre vybrané malé a stredné podniky

 • Prístup k „laboratóriu ponúk“

  Neobmedzené proaktívne a na mieru šité hľadanie partnera / a prípadné vypracovanie ponuky

  Zoznámenie s príslušnými poradenskými spoločnosťami v zahraničí

  Databáza víťazných súťaží
  (kontaktné údaje víťaza, výherná suma, počet prijatých ponúk)
 • Prístup k nástroju Tenderio Benchmarking

  Hodnotenie vášho modelu rozvoja podnikania v porovnaní s inými spoločnosťami vo vašom sektore

 • Prístup k Tenderio stretnutiam

  Tréningy, zlaďovanie, dni podnikania s obstarávateľmi

  e-konferencie a web semináre o získaní zahr. ponuky

  Prístup k videokonferenciám a príručkám s obmedzeným počtom videí
 • Mesačná individuálna Skype konzultácia s naším odborníkom

 • Prístup k súkromným ponukám prostredníctvom spoločnosti Deallink

Sign up to Tenderio Plus

Máte záujem využívať tieto služby?

Sign up here
Sign up here